INSTALACIJA DIZEL AGREGATA

Pruzamo usluge:
-Instalacije dizel agregata po sistemu ključ u ruke,
-Izrade idejnih rešenja,
-Izrade komplet agregatskih podstanica,
-Izrade betonskih temelja, metalnih konstrukcija, nadstresnica i kaveza,
-Izrade sistema dodatnog rezervoara goriva, kao i automatsko dopunjavanje sistema goriva,
-Izrade limariskih kanala za izduv i usis vazduha, lakopokretnih žaluzina i ventilatora,
-Izrade sistema za prigušenje buke,
-Izrade protivpožarnog sistema, protivpožarnih vrata, sanduka sa peskom,
-Izrade sistema za odvod izduvnih gasova,
-Drumski transport dizel agregata sa istovarom,
-Ručni transport dizel agregata pri visinkoj razlici i udaljenosti agregatske prostorije,
-Rasklapanja komplet sklopa generator motora, spuštanje i dizanje uz i niz stepenice,
-Angažovanja dizalice za visinski transport dizel agregata,
-Izrade sistema za automatki rad agregata ATS-a,
-Izrade gromobranskih sistema,
-Izrade elektro-instalacije energetskim kablovima,
-Povezivanja i puštanja u rad dizel agregata,
-Izdavanja atesta i zapisnika o puštanju u rad DIZEL AGREGATA,
-Obuke krajnih korisnika,
-Preventivno održavanje dizel agregata.

firme1